Category Archives: Identitetstyveri

Skattepengene dine er her….. eller er de det?

Dette blir et kort blogginnlegg til meg å være. Men jeg tenkte jeg skulle dele siste døgns private fangst av e-poster som er eksempler på nettfiske og et forsøk på å infisere min datamaskin. Vi har skrevet en del om … Continue reading

Posted in Identitetstyveri, Informasjonssikkerhet, Sikkerhetskultur, Sosial manipulasjon | 1 Comment

Det er ikke teknologien som forsøker å lure deg, det er mennesker!

Vi gjør stadige nye teknologiske fremskritt, men det er jo ikke slik at teknologien utvikler seg selv. Det står mennesker bak utviklingen som for mange av oss går raskere og raskere. Tilbake står de fleste av oss som passive tilskuere … Continue reading

Posted in Identitetstyveri, Informasjonssikkerhet, Sosial manipulasjon | 1 Comment

Du bør vite hvem du ansetter, men det er like viktig å følge opp dine ansatte!

Under Næringslivets sikkerhetsråds (NSR) årlige konferanse presenterte NSR sin Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse for 2013 (Krisino) Ifølge undersøkelsen sjekker kun 34 prosent av de private bedriftene identiteten til nyansatte, mens offentlige virksomheter hadde en noe høyere andel, med 51 prosent. Undersøkelsen … Continue reading

Posted in Identitetstyveri, Informasjonssikkerhet, Ledelse, Sikkerhetsklarering, Sikkerhetskultur | 2 Comments

Sosiale medier og informasjonssikkerhet – Del 2

Innsamling av informasjon skjer hele tiden På mandag skrev jeg litt om informasjonsverdien av det vi la igjen via sosiale medier og i del to blir fokus på hvordan den informasjonen kan samles inn av andre uten at du nødvendig … Continue reading

Posted in Identitetstyveri, Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, Sosial manipulasjon, Sosiale medier | 1 Comment

Sosiale medier og informasjonssikkerhet – Del 1

  Lørdag 6. juli brakte Verdens Gang nyheten om at Forsvaret hadde advart sitt personell mot en falsk Facebook profil.  Den falske profilen var en «kvinne» som forsøkte å bli venner med forsvarspersonell som hadde tjenestegjort eller fortsatt tjenestegjør i … Continue reading

Posted in Identitetstyveri, Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, Sosial manipulasjon, Sosiale medier | 5 Comments

IDentitet 2013 – Kommer det et nasjonalt e-ID kort snart?

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) åpnet i dag det som har blitt en årlig konferanse om identitet. Fokus på konferansen har gått fra å være en rent ID tyveri konferanse til å fokusere på identitet i et større perspektiv – … Continue reading

Posted in forvaltningen, Identitetstyveri, Informasjonssikkerhet, samhandling, Sikkerhetskultur, Sikkerhetstilstanden | Comments Off

Et spørsmål om identitet – Del 2

Dag nummer to på Id-tyveri konferansen ble åpnet av Leif T. Aanensen fra Datatilsynet som innledningsvis snakket om utviklingen av ID-tyveri fra å være et ikke-tema i Norge til å bli et tema som er viktig med tanke på den … Continue reading

Posted in Identitetstyveri, Sikkerhetstilstanden | Comments Off

Et spørsmål om identitet

For informasjonssikkerheten er spørsmål om identitet og verifiseringen av ID meget viktig når vi skal avgjøre hvem som har rettmessig tilgang til informasjon eller adgang til å foreta f.eks. transaksjoner. Når spørsmålet så dukker opp om hvorvidt vi i det … Continue reading

Posted in Identitetstyveri, Sikkerhetstilstanden | Tagged | 2 Comments