Category Archives: Kryptografi

Sikring av offentlig nøkkelinfrastruktur

For et drøyt år siden ble Nye retninger innen krypto for BEGRENSET publisert her på Sikkerhetsbloggen. Der stod det at nøkkelforvaltning for BEGRENSET skal skje ved hjelp av asymmetrisk krypto og offentlig nøkkelhierarki (Public Key Infrastructure (PKI)). For de fleste er PKI et … Continue reading

Posted in Fysisk sikkerhet, Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, Kryptografi | Comments Off

Hvem kan sikre kommunikasjonen mellom bedrifter i Norge?

I fjor høst beskrev Sikkerhetsbloggen løsningen som skal gi sikrere mobiltelefoni i offentlig forvaltning i innlegget Kryptering av mobiltelefoni. Denne løsningen forvaltes av NSM og er for brukere i offentlige etater, som departementer og direktorater. Ved at NSM forvalter løsningen på tvers av … Continue reading

Posted in forvaltningen, Informasjonssikkerhet, Kryptografi | Comments Off

Tid for betaling av «skatt»

Siden fristen for innlevering av vanlig selvangivelse går ut i kveld, vil Sikkerhetsbloggen minne alle om dette. Det er dog ikke bare selvangivelse og vanlig skatt som man bør ha fått øynene opp for den siste tiden. Det er på … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, Kryptografi | Comments Off

NSM anbefaler STARTTLS

Under Nasjonal sikkerhetsmåned gikk NSM ut og anbefalte at offentlige etater og private bedrifter tar i bruk STARTTLS for å sikre overføring av epost mellom epost-tjenere. Presentasjonen er i sin helhet lagt ut her på Sikkerhetsbloggen og 5 Kryptert epost … Continue reading

Posted in forvaltningen, Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, Kryptografi | 9 Comments

ENISA har publisert rapport om anbefalte algoritmer, nøkkellengder og parametre

European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) publiserte på tirsdag sin Algorithms, Key Sizes and Parameters Report – 2013 recommendations – version 1.0 – October 2013. Rapporten går gjennom hvilke kryptografiske funksjoner som kan og bør benyttes, og hvilke man bør unngå. I tillegg … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Kryptografi, Teknisk | 3 Comments

Kryptering av mobiltelefoni

Det har de siste par dager kommet frem at et nytt krypteringssystem for mobiltelefoni er etablert i Norge, slik at kommunikasjonen mellom blant annet politikere skal være avlyttingssikkert. Dette er omtalt blant annet på Dagbladet.no, Digi.no og NRK.no. NSM har i … Continue reading

Posted in forvaltningen, Informasjonssikkerhet, Kryptografi, Teknisk | 15 Comments

Sikkerhet med krypto på 1-2-3-4 og 5

Oktober er som kjent Nasjonal sikkerhetsmåned og NSM har vært på høstjakt rundt om i det ganske land og holdt presentasjoner om sikkerhetstilstanden og -mekanismer. Mitt bidrag til dette har vært et foredrag om krypto med tittelen «Sikkerhet med krypto … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Kryptografi | 1 Comment

1 Kryptografiske sikkerhetsfunksjoner

Autentisitet betyr ekthet; det motsatte av forfalskning. Det er viktig at både brukere, tjenester og systemer autentiseres før de får tilgang til data og tjenester. Like viktig er det at data er autentiske; at vi vet hvor de stammer fra … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Kryptografi | Comments Off

2 Harddiskkryptering

Harddiskkryptering sikrer i hovedsak konfidensialitetsbeskyttelse av data når datamaskinen er avslått. Dermed er dataene sikret dersom datamaskinen mistes eller stjeles. Harddiskkryptering har blitt en «standardfunksjon» i moderne operativsystemer og er i flere tilfeller bare en «aktivering» unna. Byrden på brukeren … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Kryptografi | Comments Off

3 Kryptert minnepinne

Krypterte minnepinner benyttes også for konfidensialitetssikring av informasjon. Det finnes også varianter som tilbyr integritetssikring, men dette er mer spesielle og mindre brukte enheter. NSM anbefaler at minnepinner kun benyttes for overføring av informasjon mellom systemer, og ikke langtidslagring av … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Kryptografi | Comments Off