Category Archives: samhandling

NSM deltakelse på IT Security Entrepreneurs Forum i Silicon Valley

Security Innovation Network (SINET) er en organisasjon med utgangspunkt i USA med hovedoppgave å samle miljøer fra myndigheter, akademia, bedrifter, gründere og investorer i den hensikt å stimulere til økt innovasjon rundt digital informasjonssikkerhet. NSM har fulgt dette miljøet over … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Innovasjon, Konferanse, Ledelse, samhandling, Sikkerhetskultur | Comments Off

Kan dere ikke bare komme ut av skapet? Vær så snill?

Under Nasjonal sikkerhetsmyndighets sikkerhetskonferanse denne uken fikk jeg som NSM ansatt anledning til å presentere to reelle, men grundig «vaskede» og anonymiserte digitale spionasjesaker fra virkeligheten. Hensikten med å anonymisere sakene er for å hindre at identiteten til virksomheter som … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, samhandling, Sikkerhetstilstanden | Comments Off

Greier vi å bli kvitt Øystein Sunde Syndromet?

La meg si det med en gang. Det er ikke noe galt med Øystein Sunde, men han er opphavsmannen til et begrep som beskriver en av våre sikkerhetsutfordringer så godt at jeg i flere år har påstått at Norge er … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Ledelse, samhandling, Sikkerhetskultur, Sikkerhetstilstanden | 6 Comments

For å lykkes må du først ha feilet…

For å lykkes må du først ha feilet! Dette er en av de grunnleggende reglene i Silicon Valley og er med norske øyne en uvanlig, men suksessfull mentalitet. Janteloven er tydeligvis ikke gyldig i det som er et av de … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Innovasjon, Ledelse, samhandling, Sikkerhetstilstanden, Uncategorized | Comments Off

Sikkerhetstilstanden er ikke tilfredsstillende

Når Etterretningstjenesten (ETJ), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i dag presenterer en samordnet vurdering av trusler og sårbarhet for 2013 er det ikke bare innholdet i rapporten som er en nyhet, men det faktum at det er første … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, Ledelse, samhandling, Sikkerhetsklarering, Sikkerhetskultur, Sikkerhetstilstanden | 2 Comments

IDentitet 2013 – Kommer det et nasjonalt e-ID kort snart?

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) åpnet i dag det som har blitt en årlig konferanse om identitet. Fokus på konferansen har gått fra å være en rent ID tyveri konferanse til å fokusere på identitet i et større perspektiv – … Continue reading

Posted in forvaltningen, Identitetstyveri, Informasjonssikkerhet, samhandling, Sikkerhetskultur, Sikkerhetstilstanden | Comments Off

Behov for økt innovasjon innen IT-sikkerhet

Nye tanker og ideer er ikke bestandig det man forbinder med konservative sikkerhetsmiljøer, men behovet for å forbedre eller fornye seg er klart til stede. Den teknologiske utviklingen og samfunnets implementering av teknologi, skaper stadig nye utfordringer for evnen til … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Innovasjon, Konferanse, Ledelse, samhandling, Sikkerhetstilstanden | 2 Comments