Category Archives: Sikkerhetstilstanden

Kan dere ikke bare komme ut av skapet? Vær så snill?

Under Nasjonal sikkerhetsmyndighets sikkerhetskonferanse denne uken fikk jeg som NSM ansatt anledning til å presentere to reelle, men grundig «vaskede» og anonymiserte digitale spionasjesaker fra virkeligheten. Hensikten med å anonymisere sakene er for å hindre at identiteten til virksomheter som … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, samhandling, Sikkerhetstilstanden | Comments Off

Greier vi å bli kvitt Øystein Sunde Syndromet?

La meg si det med en gang. Det er ikke noe galt med Øystein Sunde, men han er opphavsmannen til et begrep som beskriver en av våre sikkerhetsutfordringer så godt at jeg i flere år har påstått at Norge er … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Ledelse, samhandling, Sikkerhetskultur, Sikkerhetstilstanden | 6 Comments

NSM blir med på høstjakta i oktober

Like sikkert som at det er elgjakt i Norge i oktober, intensiverer NSM i den samme perioden jakten på virksomheter, bedrifter, organisasjoner og enkeltindivider som kan trenge en forbedring av sin kunnskap om sikkerhet. For oss i NSM er det … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, Konferanse, Sikkerhetskultur, Sikkerhetstilstanden, Teknisk | 1 Comment

Det du gjør på nettet har konsekvenser i det virkelige liv! Forstått?

Det finnes mange meninger om de siste ukers nyheter om PRISM programmet i USA og bare for å sette grensene for blogginnlegget med en gang. For noen er personen som gikk til media med saken en varsler/helt og for andre … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, Sikkerhetstilstanden, Sosiale medier, Uncategorized | 2 Comments

For å lykkes må du først ha feilet…

For å lykkes må du først ha feilet! Dette er en av de grunnleggende reglene i Silicon Valley og er med norske øyne en uvanlig, men suksessfull mentalitet. Janteloven er tydeligvis ikke gyldig i det som er et av de … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Innovasjon, Ledelse, samhandling, Sikkerhetstilstanden, Uncategorized | Comments Off

Sikkerhetstilstanden er ikke tilfredsstillende

Når Etterretningstjenesten (ETJ), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i dag presenterer en samordnet vurdering av trusler og sårbarhet for 2013 er det ikke bare innholdet i rapporten som er en nyhet, men det faktum at det er første … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, Ledelse, samhandling, Sikkerhetsklarering, Sikkerhetskultur, Sikkerhetstilstanden | 2 Comments

IDentitet 2013 – Kommer det et nasjonalt e-ID kort snart?

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) åpnet i dag det som har blitt en årlig konferanse om identitet. Fokus på konferansen har gått fra å være en rent ID tyveri konferanse til å fokusere på identitet i et større perspektiv – … Continue reading

Posted in forvaltningen, Identitetstyveri, Informasjonssikkerhet, samhandling, Sikkerhetskultur, Sikkerhetstilstanden | Comments Off

Det grunnleggende sikkerhetsproblem!

La meg komme med påstanden om det grunnleggende sikkerhetsproblem med en gang.  Den enkelte bruker må forholde seg til alt for mye for å kunne være sikker på nett! Sluttbrukeren – eieren av nettbrett, smarttelefon, PC og Mac m.m. har … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, Sikkerhetstilstanden | 2 Comments

Sikkerhetskonferansen 2013

19 og 20. mars gjennomfører Nasjonal sikkerhetsmyndighet sin nasjonale sikkerhetskonferanse. Tidligere deltakere savnet kanskje konferansen i 2012, men NSM utsatte konferansen i den hensikt å synkronisere konferansen med presentasjonen av NSMs årlige rapport om sikkerhetstilstanden. Fra 2013 blir NSMs sikkerhetskonferanse … Continue reading

Posted in Historie, Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, Konferanse, Ledelse, Objektsikkerhet, Sikkerhetskultur, Sikkerhetstilstanden, Teknisk | Comments Off

Vet du hva virksomheten din driver med?

Jeg starter dette innlegget med en påstand om at ingen bedrifter eller virksomheter har som sin virksomhetside at de skal være sikre! Med andre ord kan du godt arbeide i sikkerhetsbransjen med sikkerhet, men det betyr ikke at bedriften er … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Ledelse, Sikkerhetskultur, Sikkerhetstilstanden | 3 Comments