Monthly Archives: September 2010

Pass på mobilene!

Mobiltelefoner representerer en sikkerhetsutfordring. Nå er det kjent at de også kan bli hacket av trojaneren Zeus. Continue reading

Posted in Internettsikkerhet | Tagged | Comments Off

For dårlig tryggleikskultur?

Ei ny undersøking syner at norske kommunar manglar ein god kultur for tryggleik. Nasjonalt tryggingsorgan har nyleg oppretta ei side om tryggleikskultur som gir råd om korleis du kan etablere ein god tryggleikskultur i verksemda di. Continue reading

Posted in Sikkerhetskultur | 1 Comment

Mye oppmerksomhet rundt Stuxnet

Dataormen Stuxnet har fått mye oppmerksomhet i media de siste dagene. I følge Al Jazeera, som igjen siterer iranske nyhetsbyråer, prøver Irans atombyrå å bekjempe ormen som skal være i stand til å ta kontroll over kraftstasjoner. I følge Computerworld … Continue reading

Posted in Internettsikkerhet | 1 Comment

Hva gjør NorCERT?

Digi.no besøkte NorCERT i forrige uke og lagde et 20 minutters innslag fra operasjonssentret. Continue reading

Posted in Internettsikkerhet | 2 Comments

Priser IT-sikkerheten

Fristen for å nominere til Rosing IT-sikkerhetsprisen er 15. oktober Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Mørketallsundersøkelsen 2010

I dag la Næringslivets sikkerhetsråd frem Mørketallsundersøkelsen 2010 på sin årlige sikkerhetskonferanse. Spørreundersøkelsen kartlegger omfanget av datakriminalitet og IT-sikkerhetshendelser i Norge. Analysen av funnene er utført at Datakrimutvalget, som består av representanter fra en rekke ulike virksomheter, deriblant Nasjonal sikkerhetsmyndighet … Continue reading

Posted in Sikkerhetstilstanden | 1 Comment

Sosiale medier en sikkerhetsutfordring

Sosiale medier og sikkerhet er en utfordring. I NSM laget vi i 2008 både et temahefte og gav ut konkrete råd om hvordan folk bør tenke sikkerhet rundt sosiale medier. Continue reading

Posted in Sosiale medier | 3 Comments

NSM starter blogg

Sikkerhetsbloggen skal være et levende og oppdatert nettsted for deling av informasjon rundt informasjonssikkerhet. Continue reading

Posted in Om bloggen | 3 Comments