Monthly Archives: November 2011

Sikkerhetsbloggens julekalender 2011

Sikkerhetsbloggen vil prøve å etablere en ny tradisjon, en julekalender på bloggen. Innholdet i kalenderen vil være en blanding av adventsnøtter,  informasjon, historie og tips. Innleggene vil publiseres før klokken 9 hver dag. For nøttene vil det være mulig å … Continue reading

Posted in Julekalender 2011 | 2 Comments

Sosiale medier – fortsatt en sikkerhetsutfordring?

I forrige uke fikk jeg muligheten til å presentere hva vi i NSM har gjort i forhold til sikkerhetsutfordringene ved bruk av sosiale medier. Det var Norsk Informasjonssikkerhetsforum som ønsket et foredrag (se foredraget her) med utgangspunkt i spørsmålet om … Continue reading

Posted in Sosial manipulasjon, Sosiale medier | Tagged | Comments Off

For our English-speaking readers …

We´ve got a number of questions after the news about Norwegian companies hit by an extensive computer espionage operation. Here are som facts in brief about the incidents. Continue reading

Posted in Sikkerhetstilstanden | Comments Off

Oppsummering Dag 2 – Sikkerhetskonferansen

Da var sikkerhetskonferansen for 2011 over og vi bringer en liten oppsummering fra innholdet andre dag. Noen av konferansens foredrag finner du ved å følge denne linken. Den vil bli oppdatert etter hvert. Andre dag av NSMs sikkerhetskonferanse åpnet med … Continue reading

Posted in Internettsikkerhet, Sikkerhetskultur, Sikkerhetstilstanden, Teknisk | Comments Off

Oppsummering Dag 1 – Sikkerhetskonferansen

Da var dag 1 på sikkerhetskonferansen over og jeg skal overlate til andre å bedømme hvordan første dag artet seg. En ting kan jeg si, folk var hyggelige og det var mange av dem. Jeg skal forsøke å gi en … Continue reading

Posted in Sikkerhetskultur, Sikkerhetstilstanden, Uncategorized | Tagged | 1 Comment

Hva driver egentlig NSM med?

Det er ikke alltid like lett å forklare de mange rollene og oppgavene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Her er kortversjonen. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Triste greier?

Nei, det er ikke NSMs sikkerhetskonferanse jeg skriver om. Det er noe mye alvorligere. Jeg henviser til vår vurdering av sikkerhetstilstanden i landet. På sikkerhetskonferansens første dag har flere av foredragsholderne fra NSM beskrevet sikkerhetstilstanden innenfor informasjonssikkerhet og det er … Continue reading

Posted in Sikkerhetstilstanden, Uncategorized | Tagged | Comments Off

Sikkerhetskonferansen 2011 er i gang

I dag ble NSMs sikkerhetskonferanse åpnet av Justisminister Grete Faremo. Med over 340 deltakere er vår 2 dagers konferanse et viktig møtested for sikkerhetsinteresserte i samfunnet. Et innholdsrikt program med foredrag om trusselbildet, sikkerhetstilstanden, informasjonssikkerhet, sikkerhetskultur m.m. Konferansen avsluttes med … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off

Er det for mye hemmelighold i samfunnet?

En sak som aldri blir ferdig debattert er hemmelighold. Er det for mye hemmelighold i samfunnet? Hvorfor er det nødvendig? Skjuler vi i forvaltningen og Forsvaret inkompetanse eller dårlige saker bak lovparagrafer om «unntatt offentlighet», eller «sikkerhetsgradert iht. sikkerhetsloven»? 2010 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Krypto i software og hardware

NSM får stadig tilbakemeldinger om at vi må tillate krypto i software for beskyttelse av BEGRENSET, noe som ofte begrunnes med at det er dyrt og vanskelig å implementere hardwarebaserte mekanismer. NSM har, siden publiseringen av Standard Cryptographic Requirements (senere … Continue reading

Posted in Kryptografi, Teknisk | Comments Off