Monthly Archives: December 2011

Julekalender 2011 – 24. desember

Julekveldsvise Skrevet av Hans Morten Synstnes De fleste vet at Alf Prøysen skrev teksten til Julekveldsvise (Nå har vi vaske golvet og vi har børi ved…). Færre vet hvem det var som under andre verdenskrig skrev melodien, som ble utgitt … Continue reading

Posted in Julekalender 2011 | Comments Off

Julekalender 2011 – 23. desember

I anledningen morgendagen og at det er den siste kryptonøtten i Sikkerhetsbloggens julekalender 2011, er oppgaven kort og godt som følger: Gitt meldingen under, hvilke nøkler har blitt brukt og i hvilke algoritmer? TGGN GXBO BGYQ KMUR BKZU MBON GXHU … Continue reading

Posted in Julekalender 2011 | 4 Comments

Julekalender 2011 – 22. desember – Løsning

Løsningen på dagens kalendernøtt er: En Security Target (ST) kan kalles en løsningsbeskrivelse for ett bestemt produkt. ST sier noe om hvilke funksjonelle sikkerhetskrav og tillitskrav som er oppfylt, og hvordan dette er implementert i løsningen. Bestemmelsene i Common Criteria-arrangementet … Continue reading

Posted in Julekalender 2011 | Comments Off

Julekalender 2011 – 22. desember

Norge har siden mai 2000 deltatt i et internasjonalt samarbeid under navnet «Arrangement on the Recognition of the Common Criteria Certificates in the field of Information Technology Security» (CCRA). 26 nasjoner deltar i arrangementet, og Norge er én av 15 … Continue reading

Posted in Julekalender 2011 | 3 Comments

Julekalender 2011 – 21. desember – Løsning

Løsningen på dagens oppgave er: CCI står for Controlled Cryptographic Item og er NATOs betegnelse på det norske kontrollert kryptoutstyr. Dette står beskrevet i Forskrift om informasjonssikkerhet, §7. Siste ledd av §7-35 sier så: Kryptoutstyr merket NSK eller CCI og … Continue reading

Posted in Julekalender 2011 | Comments Off

Julekalender 2011 – 21. desember

CCI er en betegnelse man ofte støter på innen krypto. Dagens tredelte spørsmål er dermed: Hva står CCI for, hva er den norske betegnelsen og hvordan må CCI-merket utstyr som ikke er i bruk lagres?

Posted in Julekalender 2011 | 4 Comments

Julekalender – 20. desember – Løsning

De aller fleste svarte riktig på gårsdagens julenøtt, som handlet om sikkerhetsklareringer! Førstemann ut var Per Thorsheim. Continue reading

Posted in Julekalender 2011 | Comments Off

Julekalender 2011 – 20. desember

Dagens julenøtt handler om sikkerhetsklareringer. På grunn av sen publisering i dag forlenges fristen for svar til kl. 08 i morgen tidlig. Det finnes mange ansatte som trenger sikkerhetsklarering for å arbeide med informasjon som trenger beskyttelse med tanke på … Continue reading

Posted in Julekalender 2011 | 6 Comments

Julekalender 2011 – 19. desember – Løsning

Dersom man søker på Win32_TPM WMI class, kommer lett hit. Litt lenger ned på denne siden følgende metode oppført: IsEndorsementKeyPairPresent() For å benytte denne metoden i PowerShell kan man dermed skrive følgende: $(gwmi –namespace root\CIMV2\ Security\MicrosoftTpm win32_tpm). IsEndorsementKeyPairPresent() Dette klarte Ivar … Continue reading

Posted in Julekalender 2011 | Comments Off

Julekalender 2011 – 19. desember

Dagens oppgave handler igjen om TPM, men nå er oppgaven av litt mer teknisk art. Det har vært mye kritikk mot Trusted Computing Group som lager TPM-spesifikasjonene. Kritikken har blant annet vært at TPM chip’er vil være perfekte instrument for … Continue reading

Posted in Julekalender 2011 | 1 Comment