Monthly Archives: March 2012

A new era for IT security

We are entering a new era when it comes to internet-connected devices. In a few years, tens of billions of non-PC devices will communicate via the Internet. It will be of great importance to our societies, but raises fundamental questions when it comes to security. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Når avtrykksalgoritmer ikke hjelper

En avtrykksalgoritme er en algoritme som tar inn en melding av vilkårlig lengde og gir et resultat av fast lengde. Dette brukes ofte i forbindelse med digitale signaturer, hvor man i stedet for å signere et helt dokument, signerer et … Continue reading

Posted in Kryptografi, Teknisk | Comments Off

Beskyttelse av sensitiv informasjon

Lesere av Sikkerhetsbloggen har sikkert allerede forstått at NSM er positive til Public Key Infrastructure og digitale sertifikater. En av oppgavene NSM har er håndtering av nøkler for graderte systemer. I hovedsak skjer dette ved bruk av EKNAS/NOR (Elektronisk Krypto … Continue reading

Posted in Kryptografi, Teknisk | 6 Comments

Revisjon av krav til digitale sertifikater og PKI

NSM har i Digital Certificates and PKI version 2.0 stilt krav til håndtering av digitale sertifikater og PKI i graderte systemer som benytter fellesnivå operasjonsmåte. Selv om kravene uttrykkelig gjelder i systemer med fellesnivå operasjonsmåte, danner de grunnlaget for all … Continue reading

Posted in Kryptografi, Teknisk | Comments Off

En spesiell dag

8. mars skrur FBI av serverne som har styrt et botnett, en samling datamaskiner som blir kontrollert av kriminelle, på rundt fire millioner datamaskiner i over 100 land. Continue reading

Posted in Internettsikkerhet | Comments Off

Trenger et marked for IT-sikkerhet

- Vi må konstatere at markedet ikke har levert IT-sikkerheten vi som samfunn trenger. Da må staten gjøre det stater gjør, nemlig å ivareta statens og befolkningens interesse, sier Thomas Kristmar. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off