Monthly Archives: September 2012

Norsk Kryptoseminar 2012

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har den glede av å invitere til Norsk Kryptoseminar på Oslo Kongressenter onsdag 7. og torsdag 8. november. Norsk Kryptoseminar er et årlig arrangement som ble startet i 1998 på initiativ fra FO/E. Hensikten er å samle kryptologimiljøene i … Continue reading

Posted in Kryptografi | Comments Off

Vi styrer ikke utviklingen, utviklingen styrer oss!

Dagens teknologiske utvikling beveger seg så raskt at vi ikke fullt ut er i stand til å ta innover oss hvordan vi skal forholde oss til utviklingen. Dette gjelder både for virksomheter og enkeltindivider. Vi implementerer teknologien uten at vi … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Sikkerhetstilstanden | 6 Comments

IKT-sikkerhet: Truslene og tiltakene

Hva er de største sikkerhetstruslene akkurat nå, og hva bør vi gjøre med dem? Marie Moe fra NorCERT i Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Tore Orderløkken fra NorSIS holdt foredrag under høstkonferansen til Norsk Informasjonssikkerhetsforum i dag. Continue reading

Posted in Sikkerhetstilstanden | Comments Off

Harald Eia om sikkerhet!

Utgjør du en sikkerhetsrisiko? Harald Eia åpnet høstkonferansen til foreningen Informasjonssikkerhetsforum i Larvik i dag. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Gjenbruk av (sikkerhets-)mekanismer

«Gjenbruk angir bruk mere en enn gang», står det innledningsvis i Wikipedias artikkel om gjenbruk, og videre står det at selv om gjenbruk i hovedsak omhandler avfall, kan det også gjelde «…gjenbruk av kode i høynivå programmering». NSM opplever stadig løsninger … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, Teknisk | Comments Off