Monthly Archives: November 2012

Konfigurasjon av PKI med OpenSSL

I vår lille serie om etablering av PKI som møter NSMs funksjonelle krav, har turen nå kommet til OpenSSL. Vi vil her vise hvordan OpenSSLs verktøykasse kan brukes for å oppnå tilsvarende CA-funksjonalitet som beskrevet i vår tidligere artikkel om … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Kryptografi, Teknisk | 1 Comment

Konfigurasjon av PKI med Windows Server 2012

Windows’ tjenerversjoner har hatt digitale sertifikater og PKI innebygd i en rekke år, først som Certificate Services og siden Windows Server 2008 som Active Directory Certificate Services (ADCS). I Windows Server 2012 aktiveres PKI ved å legge til rollen ADCS. … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Kryptografi, Teknisk | 6 Comments

Utfording om sluttbrukersertifikater – anvendelser, konfigurasjon og innhold

I Etablering av PKI som møter NSMs funksjonelle krav står det at maler for sluttbrukersertifikater ikke skulle presenteres, siden «det er svært avhengig av hva applikasjonen/tjenesten krever/støtter av sertifikatinnhold». NSMs kravsett for digitale sertifikater og PKI gir noen føringer for innhold i … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, Kryptografi, Teknisk | Comments Off

Etablering av PKI som møter NSMs funksjonelle krav

I forbindelse med et et prosjekt i NSM er det blitt satt opp noen offentlige nøkkelinfrastrukturer (Public Key Infrastructure (PKI)). Disse brukes for funksjonelle tester av ulikt utstyr og er satt i henhold til NSMs funksjonelle krav til PKI, digitale … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Kryptografi, Teknisk | 4 Comments