Monthly Archives: December 2012

Jul i de hemmelige tjenester

Å ha sin arbeidsplass i de ”hemmelige tjenester” kan ha sine utfordringer! En av dem er selvsagt hvordan julen skal forberedes og feires? Det er ikke til å komme bort i fra at f.eks. julebordet må sikkerhetsgraderes. Men ting forandrer … Continue reading

Posted in Historie | Comments Off

Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet er publisert

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har lagt ut to nye dokumenter de to siste dagene, Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet og Handlingsplan – Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet. Selv om det snart er jul og mange har andre prioriteringer enn informasjonssikkerhet, er dette to dokumenter … Continue reading

Posted in forvaltningen, Informasjonssikkerhet | Comments Off

Vet du hva virksomheten din driver med?

Jeg starter dette innlegget med en påstand om at ingen bedrifter eller virksomheter har som sin virksomhetside at de skal være sikre! Med andre ord kan du godt arbeide i sikkerhetsbransjen med sikkerhet, men det betyr ikke at bedriften er … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Ledelse, Sikkerhetskultur, Sikkerhetstilstanden | 3 Comments

NIST har publisert anbefaling for nøkkelgenerering

Sikkerhetsbloggen har tidligere nevnt at NIST har oppdatert anbefalinger for nøkkelhåndtering. Til grunn for god nøkkelhåndtering ligger sikker slumptalls- og nøkkelgenerering. Dette har nå NIST publisert anbefaling til i NIST Special Publication 800-133 Recommendation for Cryptographic Key Generation. Av dokumentets … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, Kryptografi, Teknisk | Comments Off

Veiledning i svitsjer og rutere er publisert

I forlengelsen av publiseringen av veiledning i nettverkssikkerhet, N-01 Network Security Guidance, er veiledning i svitsjer og rutere, N-03 Security guidance for switches and routers, publisert. Denne veiledningen går lenger enn N-01 i å beskrive krav til nettverksutstyr på lag to og lag … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, Teknisk | 1 Comment

You got mail!

De aller fleste av oss mottar e-post hver eneste dag og mange av oss mottar dem på flere kontoer, privat- og arbeidsrelatert. E-post er en meget effektiv måte å kommunisere på – i hvert fall i forhold til tradisjonelle analoge … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Internettsikkerhet, Sikkerhetskultur, Sosial manipulasjon | Comments Off