Monthly Archives: September 2013

Du bør vite hvem du ansetter, men det er like viktig å følge opp dine ansatte!

Under Næringslivets sikkerhetsråds (NSR) årlige konferanse presenterte NSR sin Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse for 2013 (Krisino) Ifølge undersøkelsen sjekker kun 34 prosent av de private bedriftene identiteten til nyansatte, mens offentlige virksomheter hadde en noe høyere andel, med 51 prosent. Undersøkelsen … Continue reading

Posted in Identitetstyveri, Informasjonssikkerhet, Ledelse, Sikkerhetsklarering, Sikkerhetskultur | 2 Comments

Sikkerhet på mobiler og nettbrett

Med jevne mellomrom dukker det opp nyhetsartikler med mer eller mindre sensasjonspregede vinklinger rundt temaet datasikkerhet i forbindelse med mobiltelefoner. Vi mistenker at antivirusselskapene sin relativt aggressive markedsføring (med misvisende angrepsstatistikk) rundt tema mobilsikkerhet har en stor del av skylden. … Continue reading

Posted in Uncategorized | 8 Comments

Høring om endringer i eForvaltningsforskriften

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har høring om endringer i eForvaltningsforskriften. Denne høringen har frist i dag og NSM har vært direkte høringsinstans. NSM har besvart høringen og regner med at vårt og andre innkomne høringssvar vil bli har blitt publisert … Continue reading

Posted in forvaltningen, Informasjonssikkerhet | Comments Off

Greier vi å bli kvitt Øystein Sunde Syndromet?

La meg si det med en gang. Det er ikke noe galt med Øystein Sunde, men han er opphavsmannen til et begrep som beskriver en av våre sikkerhetsutfordringer så godt at jeg i flere år har påstått at Norge er … Continue reading

Posted in Informasjonssikkerhet, Ledelse, samhandling, Sikkerhetskultur, Sikkerhetstilstanden | 6 Comments