Om bloggen

Sikkerhetsbloggen er ment som et uformelt nettsted med hovedvekt på informasjonssikkerhet og sikkerhetsrelaterte temaer innen forebyggende, defensiv sikkerhet. Artiklene på bloggen gjenspeiler forfatterens egne meninger, og er ikke nødvendigvis uttrykk for NSMs krav, retningslinjer eller veiledninger. Det er med andre ord ikke her nye krav kommer til å bli publisert med mindre det er uttrykkelig gitt uttrykk for det. NSMs nettside og hovedkanal er fremdeles https://www.nsm.stat.no.  Administrator for bloggen er kommunikasjonsrådgiver Fredrik Ruud Johnsen i NSM (fredrik.johnsen@nsm.stat.no).

Mål

Målet med bloggen er å være et levende og oppdatert nettsted for informasjonsdeling rundt informasjonssikkerhet.

Målgruppe

Målgruppe for bloggen er folk som jobber med informasjonssikkerhet til daglig, som for eksempel sikkerhetsledere- og rådgivere i offentlige og private virksomheter, og alle andre som er opptatt av informasjonssikkerhet.

Kommentarer

Vi forhåndsgodkjenner kommentarer før de blir publisert. Retningslinjer for kommentarer finner du her.

Spørsmål

NSM har høy kompetanse på informasjonssikkerhet, men det er ikke alle spørsmål vi kan svare på. Konkrete problemstillinger utenfor vårt myndighetsområde eller  vurderinger av aktuelle produkter eller hendelser er områder vi normalt er varsomme med å kommentere.

Om NSM

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

  • føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk
  • varsle og håndtere alvorlige dataangrep
  • utvikle sikkerhetstiltak
  • gi råd og veiledning

Vi skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.